Tag Archives: Paragon NTFS

Làm sao để ghi / xóa dữ liệu NTFS trên Mac

Phần mềm paragon NTFS

Macbook của bạn cài đặt Mac OS X nhưng khi cắm ổ cứng ngoài vào không thể ghi hay xóa dữ liệu gì trên đây. Đây là vấn đề nhỏ nhưng Bệnh viện Apple thấy nhiều người hỏi chúng tôi câu này”Anh ơi! Vì sao em không chép được dữ liệu vào ổ cứng?”.   […]