Tag Archives: chụp ảnh màn hình

Làm sao chụp ảnh màn hình MacBook / iMac

Chụp ảnh màn hình Mac

Làm sao để chụp ảnh màn hình Mac là câu hỏi mà những người dùng windows chuyển qua Mac thắc mắc, vì chúng rất khác nhau. Với máy sử dụng windows chúng ta có phím Print Screen SysRq, vậy với Mac chúng ta dùng gì? Chúng ta có 2 tùy chọn cách chụp ảnh màn […]